Oferujemy

 • Opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • Opiekę nad dziećmi
 • Opiekę pielęgniarską
 • Porządki, zakupy
 • Drobne naprawy domowe
 • Spacery, towarzystwo, rozrywkę
 • Kino, teatr, rozwój zainteresowań
 • Wycieczki
 • Organizację spotkań dla przyjaciół i znajomych
 • Zabiegi rehabilitacyjne
 • Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
 • Pomoc w zorganizowaniu transportu

Realizacja: MAXIGRAF