Fundacja Społeczna RAZEM pracuje od 21 lat. Opiekując się osobami niepełnosprawnymi dostrzegła coraz większe problemy związane z codzienną opieką nad osobami niesamodzielnymi. Korzystając z własnych doświadczeń postanowiliśmy wyjść naprzeciw takim zapotrzebowaniom i uruchomić działalność specjalizującą się w świadczeniu usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych skierowaną do osób w podeszłym wieku, dzieci i niepełnosprawnych, realizowaną w warunkach domowych, w których osoby te czują się bezpiecznie.

Jesteśmy dla osób, które nie chcą spędzić życia w domu opieki, a z powodu podeszłego wieku lub złego stanu zdrowia nie radzą sobie samodzielnie. Oferujemy opiekę we własnym domu i serdeczne, pełne empatii podejście. Ideą naszej fundacji jest kompleksowa opieka i pomoc w codziennych czynnościach takich jak drobne prace domowe, czynności pielęgnacyjne czy rehabilitacja.

Po 21 latach pracy z osobami niepełnosprawnymi posiadamy odpowiednie doświadczenie. Warto nam zaufać. Pomogliśmy około stu naszym podopiecznym oraz ich rodzinom. Wielu z nich dzięki naszym Warsztatom Terapii Zajęciowej usamodzielniło się. Pomożemy również Tobie i Twoim bliskim.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Realizacja: MAXIGRAF